Algemene voorwaarden

Voor alle diensten van HK-Consultancy BV is de RVOI-1998 (regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau) van toepassing. Een exemplaar van de RVOI-1998 wordt u, na opdracht, op uw verzoek toegezonden.

Opdrachtgevers